ADR SYSTEM

Náhradní díly ADR

Dodáváme originální náhradní díly na nápravy a pružení ADR.

Náhradní díly lze přesně identifikovat podle výrobního kódu nápravy. Tato identifikace je rychlá, přesná a zaručuje dodání správných náhradních dílů pro Vaši nápravu. Pomůžeme Vám s identifikací náhradních dílů i v případě, že kód nápravy nelze určit.

Celý systém zabezpečení náhradních dílů ADR je zaměřen hlavně na zákazníka.

POSTUP PRO IDENTIFIKACI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Na nápravě ADR vyhledejte štítek s kódem nápravy. Tento štítek najdete na nosném hranolu nápravy. Na štítku je uveden kód nápravy v levém horním rohu. Je to kombinace písmen a čísel. Podle tohoto kódu náprav můžeme určit přesný rozpad náhradních dílů a dodat Vám požadované díly.

POPIS IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU NÁPRAV ADR

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ